CLINICA TINEREȚII SRL,  Str. TINEREȚII, Nr. 5, Demisol,  FOCȘANI, VRANCEA, ROMÂNIA

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PACIENȚILOR

 

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea investigațiilor medicale pe care dv. doriți să le faceți în cadrul sistemului CLINICA TINEREȚII. Prin solicitarea dv. de a efectua investigații medicale în cadrul CLINICII TINEREȚII, vă exprimați acordul ca datele dv să fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătații.

In afara scopului pentru care au fost preluate, datele dv. pot fi prelucrate și din necesitatea de a respecta o obligație legală la care suntem supuși, ca de exemplu în cazul raportărilor cu autoritățile competente în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățle legale, în cazul cerințelor contabile etc . Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății. CLINICA TINEREȚII nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, nu derulează campanii de marketing direct. In conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătății istoricul medical nu poate fi șters.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de CLINICA TINEREȚII se dorește a fi făcută doar  în scopul în care datele dv. au fost preluate, fără a fi prelucrate  și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, înțelegem să vă anunțăm direct, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, anunțul se va face prin intermediul site-ul companiei.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de către CLINICA TINEREȚII și/sau firmele din grup sau cele partenere ( LABORATOARE ȘI CABINETE MEDICALE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR NECESARE DUMNEAVOASTRĂ : MEDICINA MUNCII, FIȘA MEDICALA AUTO/ PORT-ARMA, FIȘA DE SIGURANȚĂ  A TRANSPORTURILOR ) . În cazul în care se intamplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării servicului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici măcar în comunicările comerciale.

  Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

Data completării: Nume și Prenume:

Semnătură client:

                                   

   Notificare cu privire la protecţia datelor personale

1. Informaţii Generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

 b) Operatorul

Noi, societatea CLINICA TINERETII SRL cu sediul în Str. TINERETII, Nr. 5,  Focșani, Vrancea, România, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

 c) Ofițer de protecție a datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: Str. BRAILEI, Nr. 37, Focșani, Vrancea, România sau gdpr@citu.ro .

 

2. Informaţii cu privire la Procesare

 a) Inregistrarea clienților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților si/sau registre medicale și, în cursul viitoarelor cereri medicale.

Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

b) Marketing și Analiza Clienților

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților si/sau registre medicale și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, de asemenea, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. De asemenea, vă vom contacta prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în domeniul medicinii. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dvs. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată. Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a clienților, vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre ofertele noastre medicale. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat cosnimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

c) Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2.a) și b), utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerniciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri : LABORATOARE SI CABINETE MEDICALE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR NECESARE DUMNEAVOASTRA.

Aceștia sunt furnizori externi de servicii și furnizori de servicii din cadrul CLINICA TINERETII SRL, cum ar fi centrele de servicii comune ale  CLINICA TINERETII SRL, care se află în țări din interiorul și în afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (EEA).

Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE.

 

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: gdpr@citu.ro

 

d) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru ava  putea oferi serviciile cerute de dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele si prenumele clientului (sau denumirea companiei dvs.), industria, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al dumneavoastra (sau al companiei), cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

 

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

 

Descarcă și completează de AICI