Regulament tombolă ”Sărbătorim 10 ani la Clinica Tinereții!”

posted in: Uncategorized | 0

Regulament tombolă

”Sărbătorim 10 ani la Clinica Tinereții!”

1-15 decembrie 2023

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE

  • Tombola este organizată şi desfăşurată de Clinica Tinereții din Focșani,cu sediul în Str.Tinereții nr. 5, județul Vrancea, denumită în cele ce urmează ”Organizatorul si/sau Clinica Tinereții”.
  • Prin participarea la Tombolă, participanţii declară că au citit, au înţeles şi că vor respecta întru totul termenii şi condiţiile regulamentului oficial de organizare şi desfăşurare alTombolei (denumit, în cele ce urmează, “Regulamentul”).
  • Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, prin afişare on-line în cadrul paginii de internet clinicatineretii.ro, pe pagina de facebook a Clinicii, precum şi prin afişare offline, în zona desfăşurării Campaniei.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

2.1. Campania se va desfăşura în perioada 1– 15decembrie 2023, cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea Clinicii Tinereții din Focșani.

 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE

3.1. La această tombolă pot participa persoane fizice ce îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

– au vârsta de 18 ani la data începerii tombolei;

– completează corect talonul de participare, care se găsește la sediul Organizatorului și îl depune în urna special amenajată de la sediul Organizatorului

3.2. Sunt considerate incompatibile şi nu pot participa la Tombolă orice persoane care au calitatea de angajaţi ai Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

3.3. Prin participarea la această Campanie, fiecare participant declară că:

– acceptă ca datele sale personale să fie colectate de Organizator în vederea derulării Campaniei, precum şi în scop de marketing direct, pentru acţiuni viitoare şi pentru a menţine participanţii informaţi cu privire la noi produse şi servicii comercializate de Organizator;

– va furniza Organizatorului numai informaţii corecte şi valabile;

 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE. ÎNŞTIINŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

4.1.  Premiile Tombolei constau în:

– 10 consultații gratuite la alegere

– 4 seturi de analize uzuale

– 1 tensiometru

– 5 glucometre

4.2. Tragerea la sorți a premiilor din cadrul tombolei va avea loc în data de 15 decembrie 2023, la ora 19.30 și va fi transmisă LIVE pe pagina de facebook Clinica Tinereții.

4.3. Câştigătorii premiilor vor fi validați și numele acestora vor fi făcute publice pe pagina de facebook Clinica Tinereții.

4.4. Pentru a intra in posesia premiilor, câștigătorii trebuie să se prezinte la sediul Organizatorului cu actul de identitate. Perioada pentru ridicarea premiilor este 18-31 ianuarie 2024, conform programuluide funcționare a Clinicii.

 

SECŢIUNEA 5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privindprotecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal(“GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Tombolei șiulterior acesteia.

5.2.  Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament şi participarea la Tombolă, Participanţii şi câştigătorii premiilor Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării şi atribuirii premiilor. Totodată, prin participarea la Tombolă şi prin acceptarea Regulamentului, Participanţii îşi dau acordul în vederea primirii unor comunicări ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct, adresate de Organizator sau de terţi desemnaţi în acest sens.

5.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *